Erkend door RDW
Rijksdienst van het Wegverkeer

 

G. Netten is erkend door RDW om alle voertuigen op te nemen in zijn ORB, Online Registratie bedrijfsvoorraad

Door de bevoegdheid van het RDW bedrijfsnummer is het mogelijk om u te voorzien van een officieel vrijwaringsbewijs.


Ook is het mogelijk een verzekerde proefrit te maken in een occasion d.m.v.  handelaarskentekenplaten registratie.


Met de Online Registratie Export Handelaren, OREH kunnen we zelf uw export regelen. 


Erkend door NIWO

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

G.Netten staat vermeld op de wettelijk verplichte Nederlandse landelijke VIHB-lijst.

G. Netten staat bij NIWO geregistreerd als erkend vervoerder, inzamelaar, handelaar en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Erkend door OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij


G. Netten staat geregistreerd bij OVAM, Dit is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Ze geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de Belgische wetgeving.

CMR vrachtbrief Begeleidingsbrief

G. Netten gebruikt CMR met verdrag voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg.

Internationale conventie van de Verenigde Naties waaraan bijna alle Europese landen zich hebben aangesloten.
Code 95 is verplicht voor alle Europese beroepschauffeurs.

Dit is geregeld in de Richtlijn vakbekwaamheid.